sǐ yù sù xiǔ

死欲速朽


指人死了以后尸体腐朽得越快越好。人死入土为安。

来源出处


范例用法


造句


语法


使用频率


感情色彩


结构


年代


扩展阅读


第一个字是死

死搬硬套 死伤枕藉 死亦瞑目 死病无良医 死不开口 死乞百赖 死乞白赖 死缠硬磨 死生啕气 死无对证

第二个字是欲

工欲善其事,必先利其器 人欲横流 贪欲无厌 器欲难量 同欲相助 同欲相趋 树欲静而风不停 树欲静而风不息 将欲取之,必姑予之 物欲横流

第三个字是速

速战速决 枉道速祸

第四个字是朽

远垂不朽 立言不朽 同垂不朽 传之不朽 千古不朽 永传不朽 拉枯折朽 永垂不朽 摧枯振朽 户枢不朽