qín wěi chǔ zhuì

秦诿楚諈


形容办事不负责,相互扯皮。诿,推委;諈,推辞。 清 昭槤 《啸亭续录·王西庄之贪》:“及仕宦後, 秦 諉 楚 諈,多所乾没。”

来源出处


范例用法


造句


语法


使用频率


感情色彩


结构


年代


扩展阅读


第一个字是秦

秦楼楚馆 秦树楚天 秦筝赵瑟 秦鬟妆镜 秦约晋盟 秦女楚珠 秦晋之盟 秦晋之缘 秦庭之哭 秦镜高悬

第二个字是诿

第三个字是楚

楚得楚弓 秦楼楚馆 秦树楚天 越凫楚乙 秦女楚珠 青楼楚馆 周葅楚芰 衣裳楚楚 清清楚楚 楚弓楚得

第四个字是諈